ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ในระหว่างขายแบบ
สิ้นสุดการขายแบบ
เอกสารแนบ แสดงความคิดเห็น ลำดับ ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงาน ชื่อโครงการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ประเภทผู้รับจ้าง ชั้นของผู้รับจ้าง วันที่ยื่นซอง วันที่เสนอราคา สถานที่ติดต่อ สถานะ ถาม-ตอบ หมายเหตุ